Contacte
Junta directa d´ASVIC

President
David Puigsasllosas
presasvic@gmail.com

Vice-president
Esteban Serra Vila

Secretaria
Fernando Osorio Suárez

Tesorer
Antonio Elias Camp

Vocal Cultural
Jordi Elias Vilarrasa

Vocal Gent gran
Mª Mercedes Ballus


Coordinador Técnic
Eduard Payán Vela


Vocals
Ramon Ferre

Mohammad Igoui

Sheila Perailes Morillas


 

 

 

 

CURS LLENGUA DE SIGNES
Coordinadora de LSC
curslscvic@gmail.com
SERVEI D´INTERPRETS
Sercetaria General agrusordsvic@gmail.com
Telf: 93 883 21 59 - Móbil: 609 964 392
Responsable de fotos a la web
Fotos tecnasvic@gmail.com
Com arribar
C/ Riera, 27 bis 08500 VIC (Barcelona)


Mostra un mapa més gran 


 
Agrupació de Sords de Vic i Comarca · C/ Riera, 27 bis 08500 VIC (Barcelona) · Fax i Telf: 93 883 21 59