Formació Curs de LSC
L´Agrupació de Sords de Vic i Comarca és una entitat sense afany de lucre, dedicada a la promoció social i cultural de les Persones Sordes,  que té per objectiu suprimir les barreres de comunicació existents entre la població sorda i l’oïdora.
Es dedica des de l’any 2005 a l’ensenyament especialitzat de la Llengua de Signes Catalana (LSC). Ofereix cursos de formació per a persones oïdores,  d’una durada anual. El professorat és format per persones sordes altament qualificades per a l’ensenyament de  l’LSC, ja que han obtingut el diploma d’extensió universitària de professor/a  d’LSC de la Facultat de Formació del Professorat de la Universitat de Barcelona.

Obejctius generals

Afavorir la comunicació entre les persones que utilitzen  l’LSC (Llengua de Signes Catalana) i la resta de la societat. Facilitar el coneixement i l’aprenentatge de  l’LSC com a llengua que compleix les característiques estructurals pròpies d’una llengua formal. Contribuir a l’eliminació de les barreres de comunicació a la societat catalana.

El coneixement de  l’LSC facilitarà la comunicació als professionals d'àmbits educatius, serveis socials, mèdics, etc. que habitualment i/o ocasionalment hagin d'estar en contacte amb Persones Sordes. En general, és recomanat a totes aquelles persones que treballen en serveis d'atenció al públic
Observacions

En finalitzar el curs amb èxit, s’entregarà un certificat d’aprofitament, expedit per la Universitat de Vic i pel nostre centre, l’Agrupació de Sords de Vic i Comarca.

Una vegada superat el curs es podrà sol·licitar un certificat de reconeixement de crèdits de lliure elecció, a fi de ser convalidats en diverses universitats.

AGRUPACIÓ DE SORDS DE VIC I COMARCA
C/ de la Riera, 27 bis 08500 Vic
Coordinadora del curs: curslsc@gmail.com
 
Agrupació de Sords de Vic i Comarca · C/ Riera, 27 bis 08500 VIC (Barcelona) · Fax i Telf: 93 883 21 59