XVI Concurs de fotografia
Exposició tots els 15 anys de concursos fotogràfics

Els guanyadors del XVI Concurs de Fotografia d´ASVIC amb el títol: "La Mort" són:

1er premi: Jordi Altarriba (ASVIC)
2on premi: Rafael Puig (CERECUSOR)
3er premi: Angie Núñez (ASVIC)

  Tanca