Primera jornada sobre la Sordceguesa a la comarca d'Osona
  Tanca