Junta directa d´ASVIC

President
David Puigsasllosas

Vice-president
Esteban Serra Vila

Secretaria
Fernando Osorio Suárez

Tesorer
Antonio Elias Camp

Vocal Cultural
Jordi Elias Vilarrasa

Vocal Gent gran
Mª Mercedes Ballus


Coordinador Técnic
Eduard Payán Vela


Vocals
Ramon Ferre

Mohammad Igoui

Sheila Perailes Morillas


 

 

Constituïda el 5 de març de 2016
Certificat renovació parcial  del 16 de juliol de 2016


D’esquerra a dreta:
Mohammad, Mercedes, Antonio, Fernando, David, Jordi, Sheila, Esteban, Ramon, Eduard.


 
Agrupació de Sords de Vic i Comarca · C/ Riera, 27 bis 08500 VIC (Barcelona) · Fax i Telf: 93 883 21 59